Hoogsensitiviteit is een aangeboren karaktertrek die in veel verschillende gradaties voorkomt bij ongeveer 1 op de 5 mensen. Het is dus absoluut geen stoornis maar een eigenschap. Hoogsensitieve mensen hebben een diepgaande informatieverwerking (D) en kunnen hierdoor overprikkeld raken (O). Ze ervaren emoties intenser, hebben een groot empathisch vermogen (E) en kunnen met al hun zintuigen (horen, voelen, zien, proeven en ruiken) subtiliteiten oppikken (S). De afkorting DOES is een ezelsbruggetje om deze bundeling van eigenschappen te onthouden.Psyc

holoog hoog sensitieve personen.Psycholoog hooggevoelig. Psycholoog hoog gevoelige mensen.Psycholoog hoog sensitief.

Hoogsensitieve mensen verwerken informatie diepgaand omdat zij nieuwe informatie snel associëren met eerdere ervaringen. Ze denken veel over hun gedachten en emoties en zij merken veel details op in het contact met anderen. Deze uitgebreide informatieverwerking kan bij complexe, heftige of langdurige situaties zorgen voor overprikkeling. Ze zijn gevoeliger voor pijn en dingen als fel licht, sterke geuren, drukke openbare plekken en harde geluiden of muziek. Moeheid, een korter lontje, boosheid, niet goed meer kunnen nadenken en de neiging om je op een rustige plek terug te willen trekken, zijn gevolgen van overprikkeling. Negatieve emoties en positieve emoties worden intenser gevoeld en beleefd dan bij minder sensitieve mensen. Ze genieten dus meer van de fijne dingen, maar negatieve ervaringen zijn ook zwaarder. Het zijn ook mensen met een rijke en complexe innerlijke belevingswered die diep geroerd raken door contact met anderen, kunst, natuur of muziek. Daarnaast zijn ze empathisch en sterk sensitief op hun omgeving en anderen, waardoor ze bewust zijn van subtiele signalen die mensen geven. Hierdoor worden zij gemakkelijk geraakt door de stemmingen van anderen. sycholoog hoog snsitief. 

Als jij jezelf herkent in deze eigenschappen en last hebt van psychische klachten, dan is een behandeling die inspeelt op jouw hoogsensitiviteit belangrijk. Hoogsensitiviteit kan binnen de GGZ namelijk nog wel eens ten onrechte aangezien worden voor stoornissen als AD(H)D en autisme. Fortem Psychologie biedt je ondersteuning vanuit een wetenschappelijke en ervaringsdeskundige basis waarin er veel begrip en kennis is over jouw gevoelige aard. Psycholoog hoog sensitief.

 

Als je Fortem Psychologie op Facebook liked en volgt, ontvang je tips voor het omgaan met psychologische klachten en helpende informatie!

 

 

 

 

Deze kwaliteiten komen soms niet tot hun recht door een verharde sociale omgeving, overbelasting of onvoldoende zelfzorg. Wanneer dit gebeurt kunnen hoogsensitieve mensen last krijgen van schaamte over de eigen gevoeligheid, stressklachten, hevige stemmingswisselingen, verminderde concentratie en veel moeheid. Door overbelasting of onvoldoende zelfzorg raken ze eerder overspoeld door emoties en hebben ze meer moeite om met deze heftige emoties om te gaan en te functioneren. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op langdurige somberheid, angsten, slaapproblemen, overspannenheid en verslavingen. Psycholoog hoog sensitief.

 

Hoogsensitieve mensen hebben veel mooie kwaliteiten die hen ver kunnen brengen in het leven. Deze mensen zijn in staat diepgaande relaties aan te gaan die veel bijdragen aan hun levensgeluk. In hun werkomgeving zijn het vaak verbindende mensen die goed afgestemd zijn op hun collega’s en die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Door hun hoge (zelf)bewustzijn voelen zij aan wat er in groepen anders gedaan moet worden om de sfeer of productiviteit te vergroten. In vriendschappen zijn ze erg betrokken en zorgzaam.